GAZY TECHNICZNE - Butle gazowe - zasady najmu

A3 - Zasady najmu

 • Numer w katalogu:: A3 - Zasady najmu

Butle gazowe są nieodzownym elementem związanym z zakupem sprężonych lub skroplonych gazów technicznych. Klienci Linde mają do wyboru dwie opcje korzystania z butli gazowych, dostarczanych przez Linde. W obu przypadkach Linde gwarantuje obsługę techniczną użytkowanych butli (legalizacja, remonty okresowe)

 

 

 

Najem na czas określony    

Klient może użytkować butle gazowe należące  do Linde, w ramach długoterminowej umowy  najmu (abonamentu). Taka forma użytkowania  butli jest przeznaczona głownie dla Klientów,  którzy wykorzystują od 1 do 4 butli, a liczba  butli nie zmienia się w czasie trwania umowy.  Czas najmu jest uzależniony od potrzeb Klienta.  Najkrótszy wynosi 1 miesiąc, najdłuższy 24  miesiące. Opłata jest wnoszona „z góry” za cały  okres najmu. Umowa jednoznacznie ustala  dzień pobrania i zwrotu butli (np. w ramach  umowy na 3 miesiące i pobraniu butli 14 marca,  termin zwrotu ustalany jest na 13 czerwca).  W okresie trwania umowy Klient może  wymieniać butle puste na pełne dowolną ilość  razy, płacąc wyłącznie za kupowany gaz.  Po zakończeniu umowy Klient może zwrócić  butle lub przedłużyć umowę na kolejny okres.  W przypadku przekroczenia czasu trwania    umowy, Linde nalicza Klientowi czynsz dzienny  za każdy dzień użytkowania butli po terminie  umowy, zgodnie z cennikiem standardowym,  obowiązującym na dzień wystawienia  rachunku.    

 

Zalety  

Zaletą najmu na czas określony jest atrakcyjna  cena za 1 dzień najmu oraz brak dodatkowych  bieżących rachunków w trakcie trwania najmu (jednorazowa opłata przy zawieraniu umowy).  Cena najmu jest niezależna od ilości wymian  butli w okresie trwania umowy.

 

Najem na czas nieokreślony

Klient może użytkować butle gazowe należące  do Linde, w ramach umowy na dostawę gazu,  zawartej na czas nieokreślony. Taka forma  użytkowania butli przeznaczona jest dla  firm, które wykorzystują minimum 5 butli,  a liczba użytkowanych butli może ulec zmianie  w trakcie trwania umowy.  Rachunek, wystawiany wraz z zakończeniem  każdego miesiąca kalendarzowego i przesyłany  do Klienta pocztą, naliczany jest zgodnie  z następującymi zasadami:    

 • jednostką rozliczeniową jest butlodzień, będący opłatą za użytkowanie 1 butli w przeciągu jednego dnia,
 • butlodzień naliczany jest dla każdej wynajętej butli, za każdy rozpoczęty dzień najmu. Użytkowanie butli przez krotki okres dnia (np. 2 godziny) traktowane jest jako rozpoczęty dzień i wiąże się z naliczeniem jednego butlodnia,
 • w dniu wymiany butli pustej na butlę pełną, naliczany jest jeden butlodzień z tytułu użytkowania butli zwracanej oraz jeden butlodzień z tytułu użytkowania butli pobieranej w tym dniu,
 • klient w trakcie trwania umowy może zwrócić wszystkie lub część użytkowanych (pustych) butli, a następnie pobrać je ponownie (pełne) w dowolnym momencie. Za czas, kiedy butle nie są użytkowane i zostały zwrócone do Linde, butlodni nie są naliczane.      

Cena czynszu jest określona w cenniku i składa  się z dwóch elementow:

 • czynszu podstawowego – liczonego od pierwszego dnia najmu butli do dnia zwrotu butli
 • czynszu dodatkowego – ktory naliczany jest dodatkowo do czynszu podstawowego w przypadku, gdy użytkowana butla nie jest wymieniana na kolejną butlę pełną przez okres 90 dni. Czynsz ten liczony jest od 91 dnia bez wymiany do dnia wymiany butli na kolejną butlę pełną lub do dnia zwrotu butli

 

Zalety

Zaletą najmu na czas nieokreślony, jest  możliwość elastycznego dostosowania ilości  użytkowanych butli do bieżących potrzeb oraz  płatność „z dołu” za wykorzystane butlodni.

 

Warunki dodatkowe  

Warunkiem wynajęcia butli Linde jest  prowadzenie działalności gospodarczej oraz  podpisanie standardowej umowy, regulującej  zasady najmu.

AUTORYZOWANY DSTRYBUTOR FIRM

 • Linde Gaz
 • KEMPER
 • 3M
 • ASD Systems
 • TYROLIT
 • SIEGMUND
 • Lincoln Electric
 • ESAB
 • SPARTUS
 • GCE
 • FLEX
 • ROBOD
 • Harris
 • TYSWELD
 • SPAWMET
 • Fronius
 • ZALCO


Nasza strona internetowa używa plików cookies, które są wykorzystywane w celu personalizacji i usprawnienia działania tej strony www. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.

realizacja strony www Agencja Reklamowa Strony Internetowe Kościan