Baner KEMPER Gaspir4

 

Firma KEMPER została założona w 1977 roku w miejscowości Vreden w Niemczech i jest pionierem oraz liderem na polu technologii w zakresie odsysania dymu powstającego podczas spawania. Oznacza to ponad 40 letnie doświadczenie w projektowaniu owych produktów, głęboką znajomość procesów w zakładach metalurgicznych oraz dużą niezawodność oraz ciągłość.

Obecnie firma KEMPER jest odnoszącą sukcesy firmą rodzinną. Nic nie było w stanie zmienić charakteru osobistego i prawie rodzinnego działania firmy KEMPER, ani jej rozwój ani międzynarodowe trendy. Sprawą absolutnie nadrzędną jest zadowolenie klientów oraz jej pracowników. Jego gwarancją jest spore doświadczenie wraz z chęcią zachowania niezawodnej i wiarygodnej współpracy.

Firma KEMPER nie odpoczywa. Innowacje urządzeń filtracyjnych i odsysających dostosowane są do potrzeb klientów i regularnie wykraczają poza zakres norm ustawowych. Dla użytkownika wynika z tego absolutne bezpieczeństwo prawne przy przestrzeganiu bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska naturalnego.

 

Siłą napędową KEMPER jest pionierski duch, z jakim firma poszukuje rozwiązań i innowacji zorientowanych na użytkownika, aby chronić pracowników i ułatwiać im pracę. Firma KEMPER podejmuje wyzwania, w celu ich racjonalnego rozwiązania, dysponując zarówno głęboką wiedzą na temat rynku oraz użytkowników, począwszy od poziomu procesowego aż po poszczególne czynności robocze. Rodzinna firma przy tym gwarantuje ciągłość i niezawodność.

 

Od początku w 1977 roku we własnym garażu, po firmę działającej na całym świecie. Tak nie zdarza się tylko w USA, lecz również we Vreden. W 1977 roku Założyciel firmy Gerd Kemper opracował aparat filtracyjny, który odsysał dym powstający podczas spawania bezpośrednio w miejscu jego powstania, tzw. odsysanie punktowe. To wydarzenie było strzałem startowym pomyślnego rozwoju jego rodzinnej firmy.

Jak mówi przysłowie: Firma KEMPER nie chce trzymać się za wszelką cenę tego, co już istnieje. Jeśli można to zrobić lepiej, to należy to zrobić lepiej. Pragnienie rozwoju nowych produktów, które są bezpieczniejsze, lepiej sterowalne lub bardziej niezawodne, stanowi również obecnie podstawę filozofii firmy.

Również po ponad 40 latach od momentu powstania firmy dążenie do doskonalenia się było przyczyną niebywałego rozszerzenia know how. Eksperymentować, nieustannie wytyczać nowe trendy - ten model jest chlubą firmy KEMPER. Jest odpowiedzialny za sukces grupy oraz uznanie długoletnich i lojalnych klientów.

 

 

 

Wentylacja hal i systemy wentylacji pomieszczeń

 

 

Warto wiedzieć

Niezależnie od tego, o jakim modelu mówimy, system filtrowentylacji hal spawalniczych jest czymś więcej niż tylko uzupełnieniem punktowego odciągu pyłów. Zapewnia również bezpieczeństwo na sąsiednich stanowiskach pracy.

Efektywna filtrowentylacja stosowana jest w bezpośrednim odsysaniu dymu spawalniczego lub jako uzupełnienie punktowego odciągania pyłów. Gwarantuje przy tym również ochronę osób postronnych znajdujących się w otoczeniu urządzeń spawalniczych. Co prawda spawaczy, którzy pracują w pobliżu miejsca powstawania dymu spawalniczego często chronią specjalne przyłbice spawalnicze z nawiewem, jednak dym spawalniczy przedostaje się bez przeszkód do ich otoczenia.

Pracownicy bez ochrony dróg oddechowych i filtrowentylacji hal byliby pozbawieni jakiejkolwiek ochro- ny przed działaniem szkodliwych cząstek pyłu. Dzięki stałej cyrkulacji powietrza wentylacja hal poprawia również klimat panujący w pomieszczeniach i pozwala zaoszczędzić do 70 procent kosztów ogrzewania

 

Wentylacja mieszana czy wyporowa?

Firmy mają do wyboru dwa rodzaje wentylacji, wentylację mieszaną i wentylację wyporową, zwaną również wentylacją warstwową. W przypadku obu metod powietrze jest zasysane na wysokości od czterech do sześciu metrów. Przy wentylacji mieszanej oczyszczone powietrze jest wydmuchiwane od góry przez dysze lub kratki wentylacyjne. W ten sposób mieszane jest całe powietrze.

Wentylacja wyporowa wspomaga termikę dymu spawalniczego poprzez doprowadzanie powietrza od dołu. Między innymi dlatego system ten poleca stowarzyszenie branżowe. W obrębie stanowisk spawalniczych czyste powietrze jest doprowadzane do hali zakładowej równomiernie przez wyloty znajdujące się w niewielkiej odległości od podłogi. Wznoszące się powietrze wzmaga naturalny proces wypierania dymu spawalniczego ku górze. W ten sposób poprawia jakość powietrza w okolicy wylotów powietrza, a tym samym w strefie oddychania pracowników.

 

CleanAirTower

CleanAirTowerWentylacja hal z filtrem z możliwością czyszczenia, działająca w oparciu o zasadę wentylacji warstwowej 4 Wentylacja pomieszczeń Plug & Play do hal produk- cyjnych oparta na zasadzie wentylacji warstwowej. Kompaktowa i dostępna w trzech wysokościach konstrukcyjnych. Dostarczana z filtrem z możliwością automatycznego czyszczenia lub filtrem jednorazowym.


Zastosowanie

 • warsztaty, w których nie ma możliwości punktowego odciąga- nia pyłów
 • jako uzupełnienie systemów odciągania punktowego
 • miejsca ze zmieniającymi się źródłami pyłu/dymu

Zasada działania

 • Zasysanie otaczającego powietrza przez wbudowany wentylator
 • Oczyszczone powietrze uchodzi równomiernie z dolnej części urządzenia
 • Ciepłe, świeże powietrze kieruje dym spawalniczy ponownie w stronę kratki wlotowej, powodując powolną cyrkulację powietrza na stanowiskach robo- czych (wentylacja warstwowa)

Cechy charakterystyczne

 • zasada wentylacji warstwowej zalecana przez stowarzyszenie branżowe
 • automatyczne czyszczenie filtra
 • bezzanieczyszczeniowe usuwanie pyłu do pojemnika jednorazowego użytku
 • podłączenie do KEMPER-Connect za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej*

 

CleanAirTower SF

CleanAirTower SFWentylacja hal z filtrem jednorazowym działająca w oparciu o zasadę wentylacji

Zastosowanie

 • warsztaty, w których nie ma możliwości punktowego odciągania pyłów
 • do niewielkich ilości pyłów
 • stanowiska pracy, hale produkcyjne, logi- styczne i magazynowe

Cechy charakterystyczne

 • podłączenie do KEMPER-Connect za pośred- nictwem sieci telefonii komórkowej*
 • powolna, równomierna cyrkulacja powietrza
 • system niemal nie wytwarza zawirowań powietrza
 • krótkotrwały wzrost mocy ssącej dzięki funkcji TurboBoost

*Funkcja chmura: bezpłatne użytkowanie w okresie 12 miesięcy.

 

CleanAirTower jest stosowany wszędzie tam, gdzie nie można zrealizować punktowego odciągania pyłów lub jest ono niewystarczające. Skutecznie chroni pracowników i maszyny przed drobnym pyłem. Oczyszczone powietrze pozostaje w pomieszczeniu. Urządzenie powoduje tylko minimalne zawirowania powietrza, dlatego zanieczyszczone powietrze nie przedostaje się do obszarów niezanieczyszczonych. CleanAir- Tower działa w oparciu o zasadę wentylacji warstwowej zalecana przez stowarzyszenie branżowe.

 

Dane techniczne

 
  Filtr z możliwością czyszczenia Filtr jednorazowy Filtr jednorazowy
 
CleanAirTower 
CleanAirTower SF 9000
CleanAirTower SF 5000 

Nr. kat. 

390 600

390 450

390 400 
Filtr      
Liczba stopni filtra  1  2  3
Metoda filtracyjna Filtr z możliwością czyszczenia  Wymienny wkład filtra Wymienny wkład filtra
Metoda czyszczenia  Dysza rotacyjna - -
Powierzchnia filtra ok. 20 m² 100 m² 50 m²
 Materiał filtracyjny  Membrana PTFE  Nanoceluloza  Nanoceluloza
Stopień filtracji > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Klasa pyłu M M M
Dane podstawowe      
Moc ssąca 6000 m³/h 9000 m³/h 5000 m³/h
Wysokość 3622 mm 3050 mm 2660 mm
Średnica 1172 mm 1172 mm 1172 mm
Ciężar 666 kg 446 kg 416 kg
Moc silnika 5,5 kW 5,7 kW 3,35 kW
Napięcie przyłącza 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz
Prąd znamionowy 11 A 9 A 5,2 A
Napięcie sterujące 24 V, DC 24 V, DC 24 V, DC
Poziom ciśnienia akustycznego 72 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A)
Dodatkowe informacje      
Typ wentylatora Wentylator promieniowy z napędem bezpośrednim Wentylator promieniowy z silnikiem EC Wentylator promieniowy z silnikiem EC
Zasilanie sprężonym powietrzem 5–6 barów - -
Pojemność zbiorczego pojemnika na pył 10 l - -

 

 

AirWatch

Do monitorowania hal produkcyjnych i magazynowych

 

AirWatch stale monitoruje jakość powietrza w halach produkcyjnych i magazynowych za pomocą optycznej, laserowej metody pomiarowej. Zmierzone wartości – m. in. również liczba i rozkład wielkości drobnych cząstek pyłu – są zapisywane w chmurze z wykorzystaniem technologii łączności mobilnej, dzięki czemu można je wyświetlać i analizować w dowolnym miejscu na komputerze, smartfonie lub tablecie. Sygnalizator LED (zielony, żółty, czerwony) zainstalowany bezpośrednio na urządzeniu AirWatch wskazuje jakość powietrza w hali. AirWatch steruje również systemami wentylacji pomieszczeń i instalacjami odciągowymi, zapewniając ich efektywne wykorzystanie w zależności od potrzeb.

 

Zastosowanie

 • nadzorowanie i dokumentowanie jakości powietrza / stężenia pyłu
 • stanowiska pracy, hale produkcyjne, logistyczne i magazynowe
 • efektywne sterowanie systemami wentylacji pomieszczeń i instalacjami odciągowymi

Cechy charakterystyczne

 • optyczna, laserowa metoda pomiaru
 • Informacja o ilości cząsteczek oraz ich podziale na wielkości PM 2,5 i PM 10 jest dostępna na ekranie telefonu, tabletu oraz komputera.*
 • podłączenie do KEMPER-Connect za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej*

Korzyści

 • Bezpieczeństwo: Możliwość tworzenia dokumentacji poprzez dokładne pomiary oraz zapis danych w chmurze KEMPER-Cloud
 • Wzrost zaufania: Prezentacja skuteczności środków bezpieczeństwa i ochrony pracowników bezpośrednio na AirWatch, a także na smartfonie, tablecie i komputerze

 

Nadaje się również do montażu na ścianie.

 

Dane do zamówienia

Nr. kat.   
 390 200 AirWatch 
 390250 Wspornik ścienny (osprzęt dodatkowy) 
 390251 Statyw teleskopowy (osprzęt dodatkowy) 

 

 

 

KemJet

 

Wentylacja hal do usuwania dymu spawalniczego w oparciu o wentylację mieszaną z prostą, autonomiczną instalacją Stand-Alone i wysokowydajnymi dyszami.

 

Zastosowanie

 • warsztaty, w których nie ma możliwości punktowego odciągania pyłów
 • jako uzupełnienie systemów odciągania punktowego
 •  w przypadku dużych przedmiotów obrabianych lub znacznego oddalenia od siebie stanowisk roboczych

 

Cechy charakterystyczne 

 • automatyczne czyszczenie filtra, sterowane na podstawie różnicy ciśnień
 • obsługa za pomocą ekranu dotykowego
 • wkłady filtrujące KemTex® ePTFE
 • zbiorczy pojemnik na pył z podnośnikiem na sprężone powietrze
 • możliwość ustawienia wysokowydajnych dysz pod kątem 30 stopni

 

 

 

Moc ssąca: 6000 m³/h

KemJet 6000 m

Moc ssąca: 9000 m³/h

KemJet 9000 m

Moc ssąca: 13 000 m³/h

KemJet 13 000 m

Dane techniczne
KemJet 6000 m³/h
KemJet 9000 m³/h
KemJet 13 000 m³/h 

Nr. kat.

99 880 0407

99 880 0401

99 880 0414

Filtr

 

 

 

Powierzchnia filtra łącznie 60 m² 90 m² 120 m²
Dane podstawowe      
Moc ssąca 6000 m³/h 9000 m³/h 13 000 m³/h
Wysokość  zmienna  zmienna  zmienna
Wymiary systemu filtrującego (szer. x gł. x wys.) 1413x1413x2110 mm 1413x1864x2110 mm 2375x1864x2110 mm
 Wymiary jednostki wydmuchującej (szer. x gł. x wys.) 1670x730x760 mm 1670x730x760 mm 1905x990x860 mm
Ciężar systemu filtrującego 630 kg 790 kg 1230 kg
Łączny ciężar 900 kg 950 kg 1450 kg
Moc silnika 4 kW 5,5 kW 7,5 kW
Napięcie przyłącza 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz
Prąd znamionowy 7,8 A 10,7 A 13,8 A
Poziom ciśnienia akustycznego 65 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A)
Dodatkowe informacje      
Typ wentylatora Wentylator promieniowy z przekładnią pasową Wentylator promieniowy z przekładnią pasową Wentylator promieniowy z przekładnią pasową
Dysze 10x200 mm 12x200 mm 10x250 mm
Długość rury odsysającej 6000 mm 2x6000 mm 2x9000 mm
Montaż naścienny (zestaw) 99 8103 465 99 8103 466 99 8103 467
Wsporniki (zestaw) 99 8103 468 99 8103 479 99 8103 470
Zasięg dysz powietrza ok. 30 m ok. 38 m ok. 45 m

 

 

 Foto KEMPER 2

 

Foto KEMPER 1

 

Koncepcje wentylacji hal

 

Tworzymy koncepcje dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb

 

Każda hala produkcyjna jest inna. Właśnie dlatego KEMPER oferuje rozwiązania z zakresu wentylacji oparte na zasadzie wentylacji mieszanej, wentylacji wyporowej – znanej również pod nazwą wentylacji warstwowej – lub koncepcje, które stanowią kombinację obu rodzajów wentylacji. Analizujemy sytuację wyjściową klienta i opracowujemy koncepcję wentylacji hal dostosowaną do otoczenia produkcyjnego z uwzględnieniem dostępnego budżetu, efektywności energetycznej i możliwie najlepszej jakości powietrza w hali dla pracowników.

 

 Koncepcje wentylacji hal

 

Różnice pomiędzy wentylacją warstwową a wentylacją mieszaną

 

Wentylacja warstwowa / wentylacja wyporowa

Unoszące się w górę zanieczyszczone powietrze jest wychwytywane za pomocą rur wlotowych umiesz- czonych na wysokości od 4 do 6 metrów. Rury wylotowe w pobliżu podłogi równomiernie odprowadzają przefiltrowane powietrze do pomieszczenia. Oczyszczone powietrze wypiera dym spawalniczy i wspoma- ga jego konwekcję. Rurociągi podłącza się do centralnego systemu odciągowo-filtrującego.

 

Wentylacja mieszana / Push-Pull

Wentylację pomieszczeń Push-Pull tworzy system rur wlotowych i wylotowych umieszczonych naprze- ciwko siebie na wysokości od czterech do sześciu metrów. Rurociągi podłącza się do centralnej instalacji odciągowej. W przypadku tej zasady oczyszczania powietrza mieszane jest całe powietrze w hali.

 

 Koncepcje wentylacji hal 2

 

 

 

 

Referencje:


Czy to w małym warsztacie ślusarskim, czy w wielkim koncernie:

Rozwiązania KEMPER znajdziecie wszędzie tam, gdzie obrabia się i przetwarza metal. Od 1977 roku dbamy jako pionier naszej branży o czyste powietrze oraz o bezpieczeństwo na spawalniczym stanowisku pracy.

 

KEMPER referencje

 

 Nasze realizacje:


KEMPER Realizacje Gaspir 6 7

KEMPER Realizacje Gaspir

KEMPER Realizacje Gaspir 1

KEMPER Realizacje Gaspir 3

KEMPER Realizacje Gaspir 4

 

 

 

 

 

AUTORYZOWANY DSTRYBUTOR FIRM

 • Linde Gaz
 • KEMPER
 • 3M
 • ASD Systems
 • TYROLIT
 • SIEGMUND
 • Lincoln Electric
 • ESAB
 • SPARTUS
 • GCE
 • FLEX
 • ROBOD
 • Harris
 • TYSWELD
 • SPAWMET
 • Fronius
 • ZALCO


Nasza strona internetowa używa plików cookies, które są wykorzystywane w celu personalizacji i usprawnienia działania tej strony www. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.

realizacja strony www Agencja Reklamowa Strony Internetowe Kościan